2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " züleyha "
Konu Başlığı züleyha durak özen

Senaryo Modelleri _ _ _ _ _ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ _ _
İlgi Alanları _ _ _ _ _ _ _ _

Neler Öğreneceğiz?

Beyin Fırtınası, Örümcek Ağı ve DACUM

Beyin fırtınası, en bilinen ve yaygın kullanılan tartışma tekniklerindendir. Bir konu/ sorun etrafında olabildiğince farklı, yaratıcı görüşler, çözümler önermeye dayalıdır.Herhangi bir sınırlama getirilmez. 

Hayal Et DACUM ve Örümcek Ağı da beyin fırtınasıyla benzer bir anlayışa ve uygulamaya dayanan tekniklerdir.

Keşfet  Bu teknikte, katılımcıların ileri sürdüğü her görüş bir katkıdır; akılcı veya hayalci, mantıklı veya mantıksız vb. değerlendirmeler yapılmaksızın tüm görüşler alınır. 

Haritala

İşbirliği Yap

“Planlanışı

·         Konu ya da sorun belirlenmeli,

·         Üzerine görüşlerin yazılacağı kartlar hazırlanmalı,

·         Tekniğe tüm sınıfın mı yoksa belirli bir grubun mu katılacağı kararlaştırılmalı,

·         Kartların üzerine yerleştirileceği panolar hazırlanmalı, panolarla kartların renkleri ve yazıları dikkat çekici ve okunaklı olmalı,

·         Panoda çözüm öneren kartların zaman zaman fotoğrafları çekilerek saklanmasına ilişkin kurallar belirlenmeli ve önlemler planlanmalı.

Yap

·         Tüm katılımcılara yetecek sayıda panoyu sınıfın ön kısmındaki duvara yerleştiriniz,

·

·         Uygulamada izlenecek kuralları duyurunuz,

·         Katılımcılara çözüm yollarının yazılı olduğu kartı panoya yapıştırmalarını isteyiniz,

·         Kartlar çoğaldıkça öneri sahiplerinin yeni kartlarla yeni görüşler öne sürmelerinin gerektiğini söyleyiniz,


·         Probleme çözüm buluncaya kadar bu işlemi sürdürünüz,

Sor          Her panonun üstüne çözüm aranan sorunu yazınız,

Tekrar Yap

Göster ·         Zaman zaman panoların üstündeki çözüm biçimlerini saptayınız, fotoğraflarını çekiniz ve dosyalayınız.

Yansıt

Değerlendirme Panolardaki çözüm yollarını inceleyip, tekrarlan, gereksiz önerileri eleyerek ortak bir çözüm yoluna ulaşınız.

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım