|Anasayfa Planlar İndeks Grafik Kayıt Panel

Sade!Stil Geri!Stil
˙·iTEC Eğitim Planı ve Blog Paylaşımı ˙.˙
Hazırlayan: ~ Eğitimci züleyha ·:˙·.| |_Plan Bloğu

Plan Adı: züleyha durak özen

Alan: _ _ _ _ _ _ _ _

Senaryo: _ _ _ _ _ _ _

Yaş grb. : _ _ _ _

~ Neler Öğreneceğiz ~

Beyin Fırtınası, Örümcek Ağı ve DACUM

Beyin fırtınası, en bilinen ve yaygın kullanılan tartışma tekniklerindendir. Bir konu/ sorun etrafında olabildiğince farklı, yaratıcı görüşler, çözümler önermeye dayalıdır.Herhangi bir sınırlama getirilmez. 


~ Hayal Et ~
DACUM ve Örümcek Ağı da beyin fırtınasıyla benzer bir anlayışa ve uygulamaya dayanan tekniklerdir.


~ Keşfet ~
 Bu teknikte, katılımcıların ileri sürdüğü her görüş bir katkıdır; akılcı veya hayalci, mantıklı veya mantıksız vb. değerlendirmeler yapılmaksızın tüm görüşler alınır. 


~ Haritala ~


~ İşbirliği Yap ~

“Planlanışı

·         Konu ya da sorun belirlenmeli,

·         Üzerine görüşlerin yazılacağı kartlar hazırlanmalı,

·         Tekniğe tüm sınıfın mı yoksa belirli bir grubun mu katılacağı kararlaştırılmalı,

·         Kartların üzerine yerleştirileceği panolar hazırlanmalı, panolarla kartların renkleri ve yazıları dikkat çekici ve okunaklı olmalı,

·         Panoda çözüm öneren kartların zaman zaman fotoğrafları çekilerek saklanmasına ilişkin kurallar belirlenmeli ve önlemler planlanmalı.


~ Yap ~

·         Tüm katılımcılara yetecek sayıda panoyu sınıfın ön kısmındaki duvara yerleştiriniz,

·

·         Uygulamada izlenecek kuralları duyurunuz,

·         Katılımcılara çözüm yollarının yazılı olduğu kartı panoya yapıştırmalarını isteyiniz,

·         Kartlar çoğaldıkça öneri sahiplerinin yeni kartlarla yeni görüşler öne sürmelerinin gerektiğini söyleyiniz,


·         Probleme çözüm buluncaya kadar bu işlemi sürdürünüz,


~ Sor ~
         Her panonun üstüne çözüm aranan sorunu yazınız,


~ Tekrar Yap ~


~ Göster~
·         Zaman zaman panoların üstündeki çözüm biçimlerini saptayınız, fotoğraflarını çekiniz ve dosyalayınız.


~ Yansıt ~


~ Değerlendirme ~
Panolardaki çözüm yollarını inceleyip, tekrarlan, gereksiz önerileri eleyerek ortak bir çözüm yoluna ulaşınız.Hazırlayan:~epatik.com üyesi eğitimci " züleyha ".

˙·˙.˙˙iTEC Eğitim Planı ve Blog Paylaşımı ˙·˙.˙||_ PlanOKU·:˙·˙.˙˙||_Plan Bloğu
:.·˙n°sql.·˙ ~ epatik.com