2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " sudeniz "
Konu Başlığı Doğal Afetler

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ İşbirlikçi.Ö. _ _ Kişisel.Ö_ _ _ Okul.İçi.Değerlendirmeyle.Ö_ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ 6-9 _ 10-14 _ _
İlgi Alanları Sayısal _ Sözel _ _ Sağlık _ _ _ Sosyal _ Medya _ Kodlama

Neler Öğreneceğiz?

1-Doğal ne demektir?

2-Afet nedir?

3-Doğal afetlere karşı neler yapılabilir?

4-Yaşayabileceğimiz doğal afetler.

5-Depreme karşı alınacak önlemler.

Hayal Et

Doğal Afetler ile ilgili film veya videoların izlenmesi.

Konu üzerinde fikir tartışması.

Keşfet

Çevrede, internette, kitaplarda araştırıp uzmanlarla görüşme yapma.

Haritala

Karton kağıt üzerinde kavram haritası oluşturur.

Süreci dijital kayıt altına alır.

İşbirliği Yap

Oluşturdukları kavram haritasını son olarak grup içinde tartışırlar.

Kavram haritası doğrultusunda çeşitli malzemeleri kullanarak yol, konut yıkımlarını tasarlar.

Yap

Yaptıklarını video ile kayıt altına alınır.

Kayıtlar dijital ortama aktarılır

Sor

Çalışma paylaşılır ve alınan geri bildirimler doğrultusunda çalışmalar gözden geçirilir.

Tekrar Yap

Alınan geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarda gerekli ekleme ve düzenlemeler yapılır..

Göster Paylaşım ve geri bildirimler için sınıf ve grup ortamında değerlendirilir ve ele alınır.

Yansıt

Çalışmalarını;

1-Bloglarında

2-Sınıf Web Sitesinde

3-İTECFacebook sayfasında

4-Sınıf ve okul panolarında sergilenir.

Değerlendirme

Beceri temelli öğrenme

Tasarım temelli öğrenme

Proje tabanlı öğrenme

İşbirliğine dayalı öğrenme

Sorgulama tabanlı öğrenme

Sunum becerileri 10 puan

Takım çalışması 20 puan

Ürün geliştirme ve yaratıcılık 20 puan

Teknoloji kullanımı 20 puan

Modelleme 30 Puan

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım