2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " mehmet "
Konu Başlığı Ortak Çalışıyoruz

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ _ Kişiselleştirilmiş.Ö_ _ _ _ Okul.İçi.Değerlendirmeyle.Ö_ _ Sınıfı.Flip.Tersyüz.Yapma_ _ Oyun.Temelli.Ö_

Öğrenme Yaş Grubu _ _ _ 15-18 _
İlgi Alanları _ _ Dil _ _ _ _ _ _

Neler Öğreneceğiz? simple present, s. past, future tenses

Hayal Et Öğretmen şimdiki geniş geçmiş ve gelecek zamanlı dijital hikayeler tanıtır. Bir başka okuldan aynı sınıfı olan bir meslektaşı ile anlaşır. Öğrencilerden bir başka okuldan akranları ile ortak grup çalışması ile dijital hikaye üretmelerini ister. Gruplar online ortak çalışacakları diğer okuldan grup arkadaşları ile eşleşirler.

Keşfet gruplar Online İçerik detayını padlet duvarında toplarlar

Haritala Veriler arasında poplet aracında ilişki kurarlar

İşbirliği Yap Go animate aracını kullanabilmek ve ürünü oluşturabilmek için birbirlerinin eksikliklerini tamamlarlar

Yap Birlikte Goanimate de bir animasyon üretirler

Sor Metinlerde ve kapsanan konuda hatalar ve eksikliklerin olup olmadığını her iki grup kendi sınıflarında sorar.

Tekrar Yap Düzeltmelerle ürün geliştiriler.

Göster Online takım blogunda ve sınıf ortamında sunulur

Yansıt Gruplar kazanımlarını sözel olarak ifade ederler

Değerlendirme proje tabanlı öğrenme

İşbirlikçi öğrenme
Akran geri bildirimi

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım