2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " demo "
Konu Başlığı web araçları

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ İşbirlikçi.Ö. _ Kişiselleştirilmiş.Ö_ _ Kişisel.Ö_ _ Okullar.Arası.İşbirliğiyle.Ö_ _ Okul.İçi.Değerlendirmeyle.Ö_ _ Sınıfı.Flip.Tersyüz.Yapma_ _ Oyun.Temelli.Ö_

Öğrenme Yaş Grubu 0-5 _ 6-9 _ 10-14 _ 15-18 _ AçıkÖğretim
İlgi Alanları Sayısal _ Sözel _ Dil _ Sağlık _ Meslek _ Sanat _ Sosyal _ Medya _ Kodlama

Neler Öğreneceğiz? web araçları nedir?
web araçlarının pedagojisi niçin önemli?
web araçlarının özellikleri?
kodlama ve widget kullanımı özellikleri nedir?

Hayal Et web araçları deneyimi ve beklentiler üzerine değerlendirmeler.

Keşfet Özelliklerine göre web araçları örnekleri ve buna bağlı gereklilik modellenmesi.

Haritala Ne tür kodlamalar ne tür widget ve web araçları için etkindir?

İşbirliği Yap Konuyla ilgilizamanlama ve aşamalandırmaların tespiti.

Yap örnek kodlama ve skript (betik) geliştirilmesi.

Sor modellendirmelerin değerlendirme için paylaşılması sağlanır.

Tekrar Yap Geri dönütler ve gereksinimler için tekrar değerlendirme ve üretimler yapılır.

Göster Ürün demosu ve buna bağlu uygulama olanakları değerlendirme için paylaşılır.

Yansıt Aşamalar sonucunda elde edilen sonuç yaygınlaştırılır.

Değerlendirme Süreç ve aşamalar değerlendirirlir.

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım