2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " demircan "
Konu Başlığı işlemler

Senaryo Modelleri _ İşbirlikçi.Ö. _ _ _ _ Okul.İçi.Değerlendirmeyle.Ö_ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ 10-14 _ _
İlgi Alanları _ _ _ _ _ Sanat _ Sosyal _ _

Neler Öğreneceğiz? kazanılar ve planlar

Hayal Et değerlendirmeler ve hedefler

Keşfet elde edilen

Haritala hedefler

İşbirliği Yap strateji

Yap kazanılan

Sor gereken

Tekrar Yap yinelenen

Göster iletilen

Yansıt paylaşılan

Değerlendirme sonuç

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım