2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Suzan Solmaz "
Konu Başlığı Ülkemden Uzakta

Senaryo Modelleri _ İşbirlikçi.Ö. _ _ _ _ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ _ 15-18 _
İlgi Alanları _ Sözel _ Dil _ _ _ _ Sosyal _ _

Neler Öğreneceğiz? Farklı Kültürleri merak eder ve araştırma yapma isteği duyar

Hayal Et Tatil için yurtdışına gittiğini hayal eden A, B, C ve D Gruplarının üyeleri, kendilerini kalabalık bir meydanda tek başlarına hayal ederler. İlgi ve merakla etrafındaki insanların görünümlerinin kendilerinden ne kadar farklı olduklarını düşünürler. O sırada konuşulan dilin farklılığı, renkli tabelalarda hiç anlamadığı değişik yazıların olduğu, yakındaki restorandan gelen farklı müzik sesiyle beraber burnuna hiç bilmediği yemeklerin kokusunun geldiğinin ayrımına varır.

Keşfet Her açıdan kendileri için farklı olan bu kültürü araştırmaya başlayan öğrenciler, internet aracılığıyla bu kültürler hakkında resim, müzik, video ve makaleler toplarlar. Çevrelerinde bu kültürleri yakından tanıma fırsatı bulmuş tecrübeli insanlarla görüşmeler yapar ve bunları kaydederler.

Haritala Elde edilen bilgiler koordinasyon içinde uygun programlar kullanılarak haritalandırılır ve hikayede kullanılmak üzere düzenlenir. Haritalama yaparken seçilen kültür ile kendi kültürünü oluşturan öğelerin haritalamasını yaparak farklılıkları ön plana çıkarır

İşbirliği Yap Grup üyeleri kendi aralarında yaptıkları çalışmaları inceler, düzenler.

Yap Grup üyeleri toplamış oldukları bilgiler ve hazırladıkları kavram haritaları ışığında kendilerine bir hikaye oluştururlar. Örneğin storybird uygulamasını kullanarak hikayesini görselleştirir. A little bird tale ile seslendirir,

Sor Kendi ve/veya diğer öğretmen ve uzman kişilerden fikir alıp tekrar gözden geçirilir.

Tekrar Yap Yapılan öneriler ve düzeltmeler doğrultusunda hatalar düzeltilir ve eksikler giderilir.

Göster Eksikleri giderilen hikayeler tamamlanarak hazırlanmış olan weebly sitesinde yayınlar

Yansıt Grup üyelerinin eleştirileri ve düzenlemesi sonunda ürünler yeniden gözden geçirilir.

Değerlendirme

Yayınlanan hikayeler gerek öğretmen ve diğer gruplar tarafından değerlendirilir.

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım