2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Sevdaoz "
Konu Başlığı Kimya: KARIŞIMLAR

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ İşbirlikçi.Ö. _ _ _ _ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ _ 15-18 _
İlgi Alanları Sayısal _ _ _ _ _ _ _ _ Kodlama

Neler Öğreneceğiz?
1.Karışımlarla ilgili olarak öğrenciler

         1.1 Karışımın tanımı ve özelliklerini öğrenir

         1.2 Homojen ve Heterojen kavramlarını öğrenir ve örnekler verir.

        1.3 Heterojen karışım türlerini öğrenir ve örnekler verir.

Araçlar Online araçlar,fotoğraf makinası,cep telefonu,ders kitabı

Hayal Et
- Öğrenciler evde veya okulda www.kimya.com sitesinde kendi sınıf panolarına

girerek öğretmenin çektiği ya da hazır olarak indirilmiş örnek ders videolarını 

izlerler

- Team-Up ile oluşturulan takımların, okulda ders anında konu ile ilgili geçen 

kavramların üzerinde araştırma yapmaları istenir.(tablet ,netbook ve 

notebook ile)

Keşfet
- Takımların karışımlar ve özellikler ile karışımların türlerinde geçen kavramları

belirlemeleri istenir. 

- Takımların Ders Kitabı sayfa 121 de Etkinlik: karışımlara örnek hazırlamaları 

için gerekli malzemelerini bir ders sonrasına hazır hale getirilmesi istenir.

Haritala
HARİTALA - Beyin fırtınası yaparak takımlar kavram haritası oluştururlar.

- Prezi aracını kullanarak oluşturdukları kavram haritalarını dijital ortama 

aktarmaları istenir.

İşbirliği Yap
Öğrencilerin konuyu ne kadar anladıkları ve takım çalışmasının sonuçlarını görmek

adına ders  kitabında bulunan 4-5-6. etkinliklerin takımlar tarafından yapılması istenir. 

Yap
- Öğrenciler dört dersin ışığında elde ettikleri bilgileri beyin fırtınası oluşturarak

karışımlar ve özellikleri ile çeşitlerin konularını tartışırlar.Yaptıkları çalışmaları sınıfa aktarıp sunarlar. 
(Kavram haritalarını ve öğrenme hikayelerini)

Sor
Takımlar diger takımlara karışım çeşitlerini sorarak, kazanımları algılayış düzeyi

belirlenip, buna göre eksiklikler için gereken önlemler alınır.

Tekrar Yap
- Ders kitabı 123. Sayfadaki ‘‘soframızdaki karışımlar hikayesini ya da tercih olarak 

konu ile ilgili yazacakları kısa bir hikayeyi goanimate veya voki araçlarından 

birini kullanarak dijital ortama atılacak hale getirmeleri istenir

Göster
Yaptıkları çalışmaları sınıfa aktarıp sunarlar. (Kavram haritalarını ve

öğrenme hikayelerini)

Yansıt
Çalışmalarını

- Bloglarında 

- Sınıf web sitesinde

- İTEC Facebook sayfasında

- Gerçek Alanda (Sınıf ortamında, Okul panosu)

Değerlendirme
( Her aşama eşit olarak değerlendirilecektir.)

  • - Araştırma becerileri

  • - Yansıtma becerileri

  • - Haritalama becerileri

  • - Üretme becerileri

  • - Paylaşma becerileri

  • - Yansıtma becerileri

  • - Sunum Becerileri

  • - Takım Çalışması

  • - Ürün Geliştirme ve yaratıcılık

  • - Teknoloji Kullanımı

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım