2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Onur Kalafat (The idealist) "
Konu Başlığı Geçmiş Zamanda Diyaloglar

Senaryo Modelleri _ _ _ _ Okullar.Arası.İşbirliğiyle.Ö_ _ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ 10-14 _ _
İlgi Alanları _ _ Dil _ _ _ _ _ _

Neler Öğreneceğiz? Öğrenciler yabancı dil öğreniminin global düzeyde kendilerine yardımcı olacağı fikrine aşina olurlar. Bunun için müfredatlar arası öğrenmeyle, yabancı dil (İngilizce) öğrenimlerini pekiştirirler. Biz bunlar için öğrencilerin okullarına başladıkları ilk günden itibaren öğrenme anılarını kaydettikleri bloglarını https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm etwinning twinspace ini kullanarak paylaşırlar

Hayal Et Öğrencilerle büyüklerinin anılarını anlattıklarında ne kadar hevesli oldukları hakkında konuşulur. Kendilerininde öğrenme geçmişlerini/anılarını paylaşmak için yabancı dillerini kullanırlarsa daha geniş bir çevreye ulaşabilecekleri ve onları bunun onları daha mutlu edeceği üzerinde durulur. Konu hakkında simple past tenste videolar izlenir.  Örnek video  https://www.youtube.com/watch?v=0Ri3QTT41f8
Böylece öğrenciler konuya motive olurlar

Keşfet Simple past kullanımlarıyla ilgili araştırmalar yaparlar. Önemli ve yaşayan kişilerin özgeçmişleri ile ilgili araştırma yaparlar. Araştırmalarını öğretmenlerine flash belleklerde sunarlar ve öğretmen bunları sınıf blogunda ve proje twinspace inde paylaşır. Altarnatif olarak öğrenciler kendileri twinspace e twinspace yönetici öğrenci aracılığıyla kaydedeler.

Haritala Simple past tense kullanımı daha evvelden anlatılmış olacağından simple past tense (geçmiş zaman) zaman ifadeleri ile ilgili kavram haritası hazırlarlar. Daha sonra kullanımları ile ilgili kavram haritalarını bubbl.us aracılığıyla oluştururlar.

İşbirliği Yap Twinspace teki ortak okullarındaki öğrencilerle ortak bir çalışmaya gidilir. BUnları öğretmenleri organize eder. Bu ortak çalışmalarda öğrendikleri simple past tense i kullanarak öğrenme ve okul öz geçmişlerini yazarlar.

Yap Hazırladıkları öğrenme öz geçmişlerini twinspace te çoktan paylaşmışlardır ve ortak okulllarla beraber video konferanslara katılırlar. Tüm çalışmalarını portfolyo dosyası halinde sunmak için hazırlarlar

Sor Çevrelerinden çalışmalarıyla ilgili dönüt isterler

Tekrar Yap Eksikliklerini tamamlayıp tekrar yaparlar

Göster Çalışmalarını online (twinspace) ve offline sınıf sunumu şeklinde sunarlar

Yansıt Teamup grup tanıtımlarını tamamlarlar

Değerlendirme Tüm portfolyo dosyaları değerlendirilmek üzere öğretmen tarafından ve tüm sınıfla birlikte yapılır. Bunun için online quiz de doldurulur

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım