2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Onur Kalafat (The idealist) "
Konu Başlığı GREETINGS

Senaryo Modelleri _ _ _ _ Okullar.Arası.İşbirliğiyle.Ö_ _ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ 6-9 _ _ _
İlgi Alanları _ _ Dil _ _ _ _ _ _

Neler Öğreneceğiz?

Hayal Et Öğrencilerimizle birlikte gelecekte uzaktaki insanlarla selamlaşmanın daha ne kadar kolay olabileceği düşünülür. 
Örneğin şu an Amerika'daki veya Japonya'daki öğrenci arkadaşlarımızla kolaylıkla tanışıp bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz. Acaba bu gelecekte nasıl olabilir.
Örnek videolar izlenir. Bilim kurgu filmlerinden ve bunların fragmanlarından faydalanılır.
Motive edici soru: Işınlanma ne zaman mümkün olabilecek.

Keşfet Öğrencilerimiz temel selamlaşma kalıplarını (İngilizce) internetten araştırıp çıktılarını alıp sınıfa getirirler. Hali hazırda bulunan e-twinning projemizde (Mobilizing Analytic Play -M.A.P) bu selamlaşma kalıpları kullanılmak üzere telaffuz ve kelime bilgisi çalışmaları yapılır

Haritala Öğrencilerimiz bubbl.us beyin haritası aracılığıyla motive edici sorumuz olan ışınlanma teknoloji ile ilgili beyin fırtınası yapar. (Bundan önce öğretmen bubbl.us'ın kullanımını öğrencilerine öğretir.) Varılan sonuçların çıktıları alınır. Proje köşemizde sergilenir.

İşbirliği Yap Hazırdaki vede oluşturulacak e-twinning projelerimizde konumuz la ilgili yeni konu başlıkları açılır ve ortak ülkelerin ve okulların öğrencileriyle birlikte tartışılır.

Yap Öğrencilerimiz bir web 2.0 aracı kullanarak yada google resimlerden resim alıp slaytına (prezi) ekleyerek bir animasyon hazırlar. Animasyon yada slayt insanların ışınlanıp uzak bölgelerdeki insanlarla anlık olarak tanışma, eğitim alma, vb. işlemleri yapmasıyla ilgilidir. Bu işlemleri yaparken ışınlandığımız yerin karşı taraf tarafındandan bilinen bir yer olması önemlidir. Örneğin nasıl etwinning te öğrenciler tanışıp, paylaşım yapıyorlarsa ışınlandığında da bunu daha etkileşimli olarak yapabileceğinin portresini öğrenci dijital olarak çizmiş olacaktır.

Sor Yaptıkları ürünün kalitesini etwinning teki proje ortağı öğretmenlerine sorarlar ve dönüt alırlar. Ayrıca projede ki ziyaretçi ve velilerlede tartışırlar. Bunlarla bir sonuca ulaşmaya çalışırlar

Tekrar Yap Aldıkları dönütlerle ürünlerini (animasyon, slayt, prezi) geliştirirler

Göster Eğer yaptıkları ürün benzersizse bilim fuarlarında yada herhangi bir sergide sunmak için başvuru yapılır. Etwinning projemizde gömülü olarak (embedded) sergilenir)

Yansıt Edindikleri deneyimlerle ilgili anket doldururlar. Anket sonuçları eğer istemlilerse okuldaki proje köşesinde ve etwinning projemizde paylaşılır

Değerlendirme

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım