2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Onur Kalafat (The idealist) "
Konu Başlığı 7. SINIFLAR COMPARATIVES WITH MULTIMEDIA

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ _ _ _ _ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ 10-14 _ _
İlgi Alanları _ _ Dil _ _ _ _ _ _

Neler Öğreneceğiz? İngilizce deki comparatives (karşılaştırmalar) konusunu öğrencilere yeni eğitim teknolojilerini kullanarak, katılımlarını etkin kılarak kalıcı öğrenmeleri gerçekleşir. Comparatives konusunu web teknolojilerini kullanarak daha kalıcı olarak öğrenmeleri hedeflenmişitir

Hayal Et Öğrencilere comparatives konusuyla ilgili video izletilip ilgileri uyandırılmıştır. DEvam eden süreçte alıştırmalar ve konuyu anlamaları için etkinlikler yapılmıştır. https://youtu.be/2fQb7_KUs3A

Keşfet Öğrencilere konuyla ilgili araştırma yapmaları için rehberlik edilir. Örneğin ülkemizdeki nehirlerin uzunlukları, dağların yükseklikleri, Dünyadaki kıtaların büyüklükleri, gezegenliklerin bazı yönlerden karşılaştırılması vs. 

Haritala Comparatives konusunu kavram haritalarına dökmeleri için bubbl.us aracı kullanılır. http://gokceleritec.weebly.com/7th-graders.html

İşbirliği Yap Yap aktivitesi için gruplar oluşturulur

Yap Öğrenciler storyboardthat web 2.0 aracını kullanarak comparatives konusundan bir karikatür oluştururlar.

https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/onurkalafat/class-storyboard/comporatives--k-m-/copy

https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/onurkalafat/class-storyboard/ses-compatatives

Sor Yaptıkları ürünü, fikirlerini almak için, öğretmenlerine, ailelerine ve çevrelerine gösteririp geri dönüt alırlar

Tekrar Yap Aldıkları geri dönütlere göre ürünlerini yeniden tasarlarlar

Göster Ürünlerini   http://gokceleritec.weebly.com   proje web bloğumuzda geniş bir çevre için gösterirler ve geri dönüt alırlar.

Yansıt Şu ana kadar yaşadıkları öğrenme macerasını team up aracını kullanarak anlatırlar.

Değerlendirme Ürünleri portfolyo dosyalarında saklanır. Değerlendirme için en iyi ürün belirlemek amacıyla surveymonkey aracıyla anket düzenlenir ve puanlanırlar

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım