2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " MustafaSo "
Konu Başlığı İskeletin Hikayesi

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ İşbirlikçi.Ö. _ _ _ _ _ Sınıfı.Flip.Tersyüz.Yapma_ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ 10-14 _ _
İlgi Alanları Sayısal _ Sözel _ _ Sağlık _ _ _ _ _

Neler Öğreneceğiz?
1.1 Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir.

1.2. İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir.

1.3.Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir 

1.4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 

1.5. İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir 1.6. 

Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir.

1.7. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar.

Online Araçlar: Prize, Youtube, weebly, teemup

Offline Araçlar: Kameralar, fotoğraf makinesi, mikrofon

Hayal Et
 Örnek videolar izletilir.

 İskelet modelleri üzerinde konu tartışılır.

Keşfet
 İskelet ile ilgili bireysel ve grupla internet ortamından, kitaplardan ve uzmanlardan yararlanarak araştırma yaparlar.

Haritala
 Beyin fırtınası yaparak gruplar kavram haritası oluşturur.

 Teemup Prize ve weebly araçlarını kullanarak oluşturdukları kavram haritalarını dijital ortama aktarırlar.

İşbirliği Yap
 Beyin fırtınası yolu ile tasarladıkları modelleri grup içinde tartışırlar. En uygun çalışmaya karar verirler. Oyun hamurları, teller, eski oyuncaklar kullanarak bir  iskelet modeli tasarlarlar.

Yap  Tasarladıkları modelleri resimlerler ve video kayıtlarını yaparlar.

Sor  Yaptıkları çalışmaları sınıfa sunar ve değerlendirme alırlar.

Tekrar Yap  Verilen geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını yeniden düzenlerler.

Göster  Yaptıkları çalışmaları okul ortamına ve sınıfa sunarlar.

Yansıt
 Çalışmalarını
 

 Bloglarında

 Sınıf Web Sitesinde

 ITEC Facebook sayfasında

 Gerçek alanlarda (Sergi, Okul salanu, şölenlerde vb), paylaşırlar.

Değerlendirme
 Beceri Temelli Öğrenme

 Tasarım temelli öğrenme 

 Proje Tabanlı Öğrenme

 İşbirliğine Dayalı Öğrenme

 Sorgulama Tabanlı Öğrenme

 Sunum Becerileri 10 Puan

 Takım Çalışması 20 Puan

 Ürün Geliştirme ve yaratıcılık 20 puan

 Teknoloji Kullanımı 20 Puan

 Modelleme 30 Puan

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım