2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Hasan GÜLMEZ "
Konu Başlığı YENİLİKÇİ ÇOCUKLAR

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ İşbirlikçi.Ö. _ Kişiselleştirilmiş.Ö_ _ Kişisel.Ö_ _ _ Okul.İçi.Değerlendirmeyle.Ö_ _ _ Oyun.Temelli.Ö_

Öğrenme Yaş Grubu _ 6-9 _ _ _
İlgi Alanları Sayısal _ Sözel _ Dil _ Sağlık _ Meslek _ Sanat _ Sosyal _ _

Neler Öğreneceğiz?

Matematik derslerinde öğrencilerin işleyecekleri ünitelerin kazanımları üzerinde durulacak.

Matematik dersini daha eğlenceli ve öğrencilerin katılımları ile yenilikçi yöntemler keşfedilecek.

Hayal Et Teknolojiyi (bilgisayar,tablet,internet...) eğitimi için kullanan, öğrenmeyi yenilikçi yaklaşımlarla destekleyen öğrenciler yetiştirmek.

Keşfet

Öğrencilerle birlikte örneğin işleyeceğimiz Matematik dersi 1. Ünite konularının incelenmesi. Konuların ve alt konuları daha iyi öğrenilmesi ve öğrendiklerimizin pekiştirilmesi amacıyla ne tür oyunlar ve materyaller hazırlayacağımıza karar verilmesi.

Kullanacağımız web 2 araçlarının belirlenmesi:

TEKNOLOJİ ARAÇLARI: Bilgisayar,Padlet,Poplet,Zondle

Kullanacağımız GELENEKSEL ARAÇLAR: Pano, Dart Tahtası, Çarkıfelek

Haritala

Öğrencilerin Ünite konularına göre 4 veya 5 kişilik gruplara ayrılması.

Gruplara konular verilmesi. Öğretmen rehberliğinde grupların hazırlıklarını yapması, sunumlarını gerçekleştirilmesi.

İşbirliği Yap

Grupların kendi içlerin görev paylaşımı yapması, Sunum panosu, Geleneksel Materyal ve Teknoloji Aracı hazırlayacakların belirlenmesi.

Yap

Zondle WEB 2 aracını kullanarak ders içerikli oyunlar hazırlanması.

Hazırlanan oyunların facebook ve sınıf web sitesinde yayınlanması.

Öğrencilerin eksiklerini tamamlama ve tekrar etmeleri maçıyla hazırlanan ders içerikli oyunların oynanması.

Sor

Matematik Branş öğretmeninin sınıfa davet edilmesi veya internet canlı bağlantısı yapılması. Görüş ve önerilerinin alınması.

Tekrar Yap Matematik Branş öğretmeninin görüş ve önerileri doğrultusunda hataların düzeltilerek ve eksikliklerin tamamlanarak sunumların tekrarlanması.

Göster

Sınıfa ve diğer zümre sınıflara sunumların yapılması.

Yansıt

Facebook, sınıf ve okul web sitesinde sunumların yayınlanması.

Değerlendirme

Konu ve kazanımlar doğrultusunda grup değerlendirme ölçekleri hazırlanarak uygulanması.

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım