2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Haleob "
Konu Başlığı Yardımlaşma

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ _ Kişiselleştirilmiş.Ö_ _ _ _ _ _ Oyun.Temelli.Ö_

Öğrenme Yaş Grubu 0-5 _ _ _ _
İlgi Alanları _ Sözel _ Dil _ _ _ _ _ _ Kodlama

Neler Öğreneceğiz?
1.Yardımlaşma  kelimesinin  anlamını  örneklerle  gösterir.

2.Yardımlaşma konulu hikaye oluşturur.

3.Yardımlaşma konusunda günlük hayattan örnekler verir.

4.Yardımlaşma konulu resim çizer.

• Araçlar

Online Araçlar:  Youtube, weebly, 

Offline Araçlar: ecegöz,projeksiyon, 

Hayal Et
• Örnek videolar izletilir. 

• Yardımlaşma üzerinde konuşulur.

Keşfet
• Yardımlaşmayla ile ilgili bireysel olarak ailelerinden  yararlanarak araştırma yaparlar.

                         

Haritala
Hikaye oluşturur.

Oluşturduğu hikayenin resimle anlatımını yapar.(öğrenci velisi tarafınan hikaye çocuğun 

ağzından resimlerin altına yazılır.

İşbirliği Yap •  Sunulan hikaye yansıtılırken her öğrenci hikayeyi sırayla sürdürerek tamamlar

Yap
• Görsel  sunuları (öğrenci tarafından çizilen ve yazılan hikaye)  hazırlayarak  sınıfta  

sunarlar. (resimler sınıf blogundan öğretmen tarafından  gösterilirken,hikaye öğrenci tarafından anlatılır.

Sor •  Sunulan hikaye yansıtılırken her öğrenci hikayeyi sırayla sürdürerek tamamlar

Tekrar Yap
 • Hikaye drama yoluyla tekrar sunulur.

Göster
• Veli desteği ile dijital ortamda kayıt altına alırlar ve diğer grup arkadaşları ile paylaşmak 

üzere  sınıf bloguna atarlar.

Yansıt
• Bloglarında 

• Sınıf Web Sitesinde

• ITEC Facebook sayfasında 

• Gerçek alanlarda (Sergi, Okul salanu, şölenlerde vb)

Değerlendirme
• Beceri Temelli Öğrenme 

• Tasarım temelli öğrenme 

• Proje Tabanlı Öğrenme

• İşbirliğine Dayalı Öğrenme

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım