|Anasayfa Planlar İndeks Grafik Kayıt Panel

Sade!Stil Geri!Stil
˙·iTEC Eğitim Planı ve Blog Paylaşımı ˙.˙
Hazırlayan: ~ Eğitimci Gencay Eğritaş ·:˙·.| |_Plan Bloğu

Plan Adı: teknoloji tasarım

Alan: _ _ _ _ Meslek _ _ _ _

Senaryo: _ İşbirlikçi.Ö. _ _ _ _ _ _

Yaş grb. : _ _ 10-14 _ _

~ Neler Öğreneceğiz ~
Öğrenciler etkinlik sürecinde hayal etmekten ürün oluşumuna kadar tasarım sürecini ayrıca dosya hazırlamak için wep araçlarını kulanarak wep araçlarını kullanmayı öğrenecekler.

~ Hayal Et ~
Öğrenciler teamup grupları oluşturulduktan sonra en yakından en uzağa yöntemi ile çevrelerindeki sorunlar üzerinde tartişacaklar ve gruplar üzerinde çalışmak istedikleri konuyu belirleyecekler. Seçilen konu üzerine gruplar nasıl bir çalışma yapacakları üzerinde hayal kuracaklar ve hayallerini önce gruplarıyla daha sonra sınıf ile paylaşacaklar. Çalışma içeriği belirlenecek


~ Keşfet ~
Seçilen konu üzerine grup öğrencileri grup içi görev dağılımı yaparak internet, benzer çalışmalardan ve uzman görüşü alınarak yapacakları çalışma için daha önce ne yapılmış, kendi yaptıkları çalışmanın farkı ne olacak ve seçilen sorunun çözümü konusunda yenilikci yanı ve benzerliklerini araştıracaklar ve bu çalışmalarını proje blog ve günlüklerinde paylaşacaklar. Araç: İnternet ve uzman araştırması


~ Haritala ~
Yapılacak çalışma için zihin haritaları hazırlanacak. Tex2minedmap


~ İşbirliği Yap ~
Çalışma grupları kendi aralarında ve sınıf ile yapılacak çalışma için sunumlar yaparak çalışmayı güçlendirecek eleştiriler ile çalışmalarına yön verecekler.Araç: padlet, answegarden


~ Yap ~
Gruplar seçmiş oldukları sorunların çözümlerine ilişkin maket, model ve prototip çalışmalarının ilk denemesini yapacaklar
2D-3D çizim programları geridönüşüm ve atık materyaller google sketcup


~ Sor ~
Yapılan maket model prototiplerin seçilen sorunun çözümü olup olmadığını sınıf ortamında diğer gruplarla ve konunu uzmanları ve diğer branş öğretmenleriyle paylaşarak ihtiyaca cevap verip vermediği ve eksik kalan veya güçlendirilmesi gereken yerlerini tesbit edecekler anket araçları survaymonkey


~ Tekrar Yap ~
Sunumlar ve eleştiriler  sonucu son şeklini verdikleri çalışmanın maket model veya prototiplerinin son halini yapacaklar


~ Göster~


~ Yansıt ~
Yapılan çalışmalar son şekliyle sınıfta paylaşılacak ve çalışmanın belirlenen sorunun çözümü olduğu konusunda son sunumlarını yapacaklar prezi kizoa goanimate


~ Değerlendirme ~
TeknolojiTasarım dersinde kla vuz kitapta yayınlanan bütüncül ve analitik değerlendirme formları kullanılacaktır.Hazırlayan:~epatik.com üyesi eğitimci " Gencay Eğritaş ".

˙·˙.˙˙iTEC Eğitim Planı ve Blog Paylaşımı ˙·˙.˙||_ PlanOKU·:˙·˙.˙˙||_Plan Bloğu
:.·˙n°sql.·˙ ~ epatik.com