2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Filizgb "
Konu Başlığı Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler.

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ _ _ _ _ Okul.İçi.Değerlendirmeyle.Ö_ _ _ Oyun.Temelli.Ö_

Öğrenme Yaş Grubu _ 6-9 _ _ _
İlgi Alanları _ Sözel _ Dil _ _ _ _ _ _ Kodlama

Neler Öğreneceğiz?
1.nokta işaretinin kullanıldığı yerleri bilir.

 2.virgül işaretinin kullanıldığı yerleri bilir

3.soru işaretinin kullanıldığı yerleri bilir

4.ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri bilir

5.kesme işaretinin kullanıldığı yerleri bilir.

Online Araçlar:  Youtube, weebly,

Offline Araçlar: kameralar, fotoğraf makinesi, mikrofon.bilgisayar,projeksiyon 

kullanıldığı yerleri bilir

Hayal Et
 Konuya uygum metinler ve videolar izlenir.

 Noktalama işaretlerinin nasıl yazılacağı ve nerede kullanılacağı üzerinde konuşulur.

Keşfet Konu ile ilgili olarak kitap ,dergi internet ,Google ortamından araştırma yapar.

Haritala
 Beyin fırtınası yaparak gruplar kavram haritası oluşturur.

 Öğrendikleri bilgileri bilgisayar ortamına aktarır.

İşbirliği Yap
 Beyin fırtınası yolu ile  grup içinde tartışırlar. En uygun çalışmaya karar verirler.

 Görsel  sunular  hazırlayarak  sınıfta  sunarlar.

Yap
  Sunuları,  resimleri ve video kayıtlarını yaparlar.

  Honestech claymotion studio programını kullanarak dijital ortama aktarırlar.

Sor  Verilen geri bildirimleri değerlendirir.

Tekrar Yap  Verilen geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını yeniden düzenlerler.

Göster
 Çalışmalarını 

 Bloglarında

 Sınıf Web Sitesinde

 ITEC Facebook sayfasında

 Gerçek alanlarda (çok amaçlı salonda.sınıfta,grup arkadaşlarına)

Yansıt  Yaptıkları çalışmaları sınıfa sunarlar.

Değerlendirme
 Beceri Temelli Öğrenme

 Tasarım temelli öğrenme 

 Proje Tabanlı Öğrenme

 İşbirliğine Dayalı Öğrenme

 Sorgulama Tabanlı Öğrenme

 Sunum Becerileri 20Puan

 Takım Çalışması 10

 Ürün Geliştirme ve yaratıcılık 20 puan

 Teknoloji Kullanımı 20 Puan

 Modelleme 30 Puan

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım