|Anasayfa Planlar İndeks Grafik Kayıt Panel

Sade!Stil Geri!Stil
˙·iTEC Eğitim Planı ve Blog Paylaşımı ˙.˙
Hazırlayan: ~ Eğitimci Filizgb ·:˙·.| |_Plan Bloğu

Plan Adı: Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler.

Alan: _ Sözel _ Dil _ _ _ _ _ _ Kodlama

Senaryo: Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ _ _ _ _ Okul.İçi.Değerlendirmeyle.Ö_ _ _ Oyun.Temelli.Ö_

Yaş grb. : _ 6-9 _ _ _

~ Neler Öğreneceğiz ~
1.nokta işaretinin kullanıldığı yerleri bilir.

 2.virgül işaretinin kullanıldığı yerleri bilir

3.soru işaretinin kullanıldığı yerleri bilir

4.ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri bilir

5.kesme işaretinin kullanıldığı yerleri bilir.

Online Araçlar:  Youtube, weebly,

Offline Araçlar: kameralar, fotoğraf makinesi, mikrofon.bilgisayar,projeksiyon 

kullanıldığı yerleri bilir


~ Hayal Et ~
 Konuya uygum metinler ve videolar izlenir.

 Noktalama işaretlerinin nasıl yazılacağı ve nerede kullanılacağı üzerinde konuşulur.


~ Keşfet ~
Konu ile ilgili olarak kitap ,dergi internet ,Google ortamından araştırma yapar.


~ Haritala ~
 Beyin fırtınası yaparak gruplar kavram haritası oluşturur.

 Öğrendikleri bilgileri bilgisayar ortamına aktarır.


~ İşbirliği Yap ~
 Beyin fırtınası yolu ile  grup içinde tartışırlar. En uygun çalışmaya karar verirler.

 Görsel  sunular  hazırlayarak  sınıfta  sunarlar.


~ Yap ~
  Sunuları,  resimleri ve video kayıtlarını yaparlar.

  Honestech claymotion studio programını kullanarak dijital ortama aktarırlar.


~ Sor ~
 Verilen geri bildirimleri değerlendirir.


~ Tekrar Yap ~
 Verilen geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını yeniden düzenlerler.


~ Göster~
 Çalışmalarını 

 Bloglarında

 Sınıf Web Sitesinde

 ITEC Facebook sayfasında

 Gerçek alanlarda (çok amaçlı salonda.sınıfta,grup arkadaşlarına)


~ Yansıt ~
 Yaptıkları çalışmaları sınıfa sunarlar.


~ Değerlendirme ~
 Beceri Temelli Öğrenme

 Tasarım temelli öğrenme 

 Proje Tabanlı Öğrenme

 İşbirliğine Dayalı Öğrenme

 Sorgulama Tabanlı Öğrenme

 Sunum Becerileri 20Puan

 Takım Çalışması 10

 Ürün Geliştirme ve yaratıcılık 20 puan

 Teknoloji Kullanımı 20 Puan

 Modelleme 30 PuanHazırlayan:~epatik.com üyesi eğitimci " Filizgb ".

˙·˙.˙˙iTEC Eğitim Planı ve Blog Paylaşımı ˙·˙.˙||_ PlanOKU·:˙·˙.˙˙||_Plan Bloğu
:.·˙n°sql.·˙ ~ epatik.com