|Anasayfa Planlar İndeks Grafik Kayıt Panel

Sade!Stil Geri!Stil
˙·iTEC Eğitim Planı ve Blog Paylaşımı ˙.˙
Hazırlayan: ~ Eğitimci EGE ·:˙·.| |_Plan Bloğu

Plan Adı: Doğal Sistemler

Alan: Sayısal _ Sözel _ _ _ _ _ _ _ Kodlama

Senaryo: Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ İşbirlikçi.Ö. _ _ _ _ _ Sınıfı.Flip.Tersyüz.Yapma_ _

Yaş grb. : _ _ _ 15-18 _

~ Neler Öğreneceğiz ~
 Bu derste öğrenciler e-posta işlemlerini yapabilecekler. 
Prezi ile sunumlarını yapabilecekler. 
Webby aracı ile kendi bloglarını oluşturabilecekler. 
Voicethread aracı ile media kaynaklarını paylaşabilecek ve sesli, yazılı ve görüntülü yorum ekleyebilecekler. 
A.9.1. Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır.
A.9.2. Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.
A.9.3. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler.

Araçlar Team-Up, Youtube, weebly, WhatsApp,Voicethread, 
 , fotoğraf makinesi, mikrofon,tablet, bilgisayar 


~ Hayal Et ~
Örnek sunumlar  izletilir. 
Doğal sistemlerin ne kadar önemli olduğunun farkına varılır. 


~ Keşfet ~
Öğrenciler  internet ortamından, kitaplardan ve google akademik den yararlanarak doğal sistemler hakkında araştırma yaparlar. 


~ Haritala ~
Beyin fırtınası yaparak öğrenciler  kavram haritası oluşturur. 
Starboard araçlarını kullanarak oluşturdukları kavram haritalarını dijital ortama aktarırlar. 


~ İşbirliği Yap ~
Beyin fırtınası yolu ile tasarladıkları sunumları grup içinde tartışırlar. En uygun sunumu bulmaya çalışırlar. 


~ Yap ~
Poster,pano ve Powerpoint ,prezi  gibi programları kullanarak etkinliği yapmaya başlarlar.


~ Sor ~
Verilen geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını değerlendirirler.


~ Tekrar Yap ~
Verilen geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını yeniden düzenlerler. 


~ Göster~
Çalışmalarını 
 Bloglarında 
 OkulWeb Sitesinde 
 Kendi facebook sayfalarında
 Gerçek alanlarda (Sergi, Okul salonu, şölenlerde vb) 


~ Yansıt ~
Yaptıkları çalışmaları sınıfa sunarlar. 


~ Değerlendirme ~
Beceri Temelli Öğrenme 
Tasarım temelli öğrenme 
Proje Tabanlı Öğrenme 
İşbirliğine Dayalı Öğrenme 
Sorgulama Tabanlı Öğrenme 
Sunum Becerileri 10 Puan 
Sunum  Çalışması 20 Puan 
Ürün Geliştirme ve yaratıcılık 20 puan 
Teknoloji Kullanımı 20 Puan 
Modelleme 30 Puan Hazırlayan:~epatik.com üyesi eğitimci " EGE ".

˙·˙.˙˙iTEC Eğitim Planı ve Blog Paylaşımı ˙·˙.˙||_ PlanOKU·:˙·˙.˙˙||_Plan Bloğu
:.·˙n°sql.·˙ ~ epatik.com