2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Cansuto "
Konu Başlığı Eş Anlamlı Sözcüklerle ilgili oyun modelli soru hazırlama

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ _ Kişiselleştirilmiş.Ö_ _ _ _ Okul.İçi.Değerlendirmeyle.Ö_ _ _ Oyun.Temelli.Ö_

Öğrenme Yaş Grubu _ 6-9 _ _ _
İlgi Alanları _ Sözel _ Dil _ _ _ _ _ _ Kodlama

Neler Öğreneceğiz?

1.1 Dilimizde kullanılan eş anlamlı sözcükleri tanır.

1.2 Eş anlamlı sözcükleri görsellerle bütünleştirir

1.3 Eş anlamlı sözcükleri cümle içerisinde kullanır.

1.4 Eş anlamlı sözcüklerin cümlelere nasıl anlam kattığını kavrar.

1.5 Eş anlamlı sözcüklerle ilgili kavram haritası oluşturur.

1.6 Eş anlamlı sözcüklerle ilgili çoktan seçmeli test hazırlar.

1.7 Hazırladığı bu testi word programına aktarır


Araçlar:

Online Araçlar: Youtube, weebly,

Offline Araçlar: Kameralar, fotoğraf makinesi, mikrofon.

Hayal Et

Öğrencilere dilimizde kullandığımız anlamlı sözcüklerden bildiklerini yazmaları istenir.

Buldukları sözcüklerle ilgili gurupları içinde tartışılır.

Keşfet Eş anlamlı sözcüklerle ilgili bireysel ve grupla internet ortamından, kitaplardan ve uzmanlardan yararlanarak araştırma yaparlar.

Haritala

Beyin fırtınası yaparak gruplar kavram haritası oluşturur.

Oluşturdukları kavram haritalarını dijital ortama aktarırlar.

İşbirliği Yap Beyin fırtınası yolu ile tasarladıkları soruları grup içinde tartışırlar. En uygun çalışmaya karar verirler.

Yap

Tasarladıkları soruları resimlerle ve videolarla kayıtlarını yaparlar.

Çalışmalarını dijital ortama aktarırlar.

Sor Verilen geri bildirimler değerlendirilir.

Tekrar Yap Verilen geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını yeniden düzenlerler.

Göster

Çalışmalarını

Bloglarında

Sınıf Web Sitesinde

ITEC Facebook sayfasında

Gerçek alanlarda (Sergi, Okul salonuşölenlerde vb.)

paylaşırlar.

Yansıt Yaptıkları çalışmaları sınıfa sunarlar.

Değerlendirme

Beceri Temelli Öğrenme

Tasarım temelli öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme

İşbirliğine Dayalı Öğrenme

Sorgulama Tabanlı Öğrenme

Sunum Becerileri 10 Puan

Takım Çalışması 20 Puan

Ürün Geliştirme ve yaratıcılık 20 puan

Teknoloji Kullanımı 20 Puan

Modelleme 30 Puan

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım