2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " AyhanSezdirmez "
Konu Başlığı Teknoloji ve Tasarım Üretiyoruz

Senaryo Modelleri _ İşbirlikçi.Ö. _ _ _ _ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ _ _
İlgi Alanları _ _ _ _ Meslek _ _ _ _

Neler Öğreneceğiz?

Hayal Et Öğrenciler teamup grupları oluşturulduktan sonra en yakından en uzağa yöntemi ile çevrelerindeki sorunlar üzerinde tartişacaklar ve gruplar üzerinde çalışmak istedikleri konuyu belirleyecekler. Seçilen konu üzerine gruplar nasıl bir çalışma yapacakları üzerinde hayal kuracaklar ve hayallerini öce gruplarıyla daha sonra sınıf ile paylaşacaklar. Çalışma içeriği belirlenecek

Keşfet Seçilen konu üzerine grup öğrencileri grup içi görev dağılımı yaparak internet, benzer çalışmalardan ve uzman görüşü alınarak yapacakları çalışma için daha önce ne yapılmış, kendi yaptıkları çalışmanın farkı ne olacak ve seçilen sorunun çözümü konusunda yenilikci yanı ve benzerliklerini araştıracaklar ve bu çalışmalarını proje blog ve günlüklerinde paylaşacaklar. Araç: İnternet ve uzman araştırması

Haritala Yapılacak çalışma için zihin haritaları hazırlanacak. Tex2minedmap

İşbirliği Yap Çalışma grupları kendi aralarında ve sınıf ile yaoılacak çalışma için sunumlar yaparak çalışmayı güçlendirecek eleştiriler ile çalışmalarına yön verecekler.Araç: padlet, answegarden

Yap Gruplar seçmiş oldukları sorunların çözümlerine ilişkin maket, model ve prototip çalışmalarının ilk denemesini yapacaklar
2D-3D çizim programları geridönüşüm ve atık materyaller google sketcup

Sor Yapılan maket model prototiplerin seçilen sorunun çözümü olup olmadığını sınıf ortamında diğer gruplarla ve konunu uzmanları ve diğer branş öğretmenleriyle paylaşarak ihtiyaca cevap verip vermediği ve eksik kalan veya güçlendirilmesi gereken yerlerini tesbit edecekler anket araçları survaymonkey

Tekrar Yap Sunumlar ve eleştiriler  sonucu son şeklini verdikleri çalışmanın maket model veya prototiplerinin son halini yapacaklar

Göster Yapılan çalışmalar son şekliyle sınıfta paylaşılacak ve çalışmanın belirlenen sorunun çözümü olduğu konusunda son sunumlarını yapacaklar prezi kizoa goanimate

Yansıt Yapılan çalışma ile ilgili her aşamanın günlükleri reflex.aalto.fi adresinde ve proje için hazırlanan blogta paylaşılacak.

Değerlendirme

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım