|Anasayfa 3MM Analizi Planlar İndeks Grafik Kayıt Panel

Sade!Stil Geri!Stil

blog embed örneği

Eğitimci Aydın .·˙: blog embed örneği Konu Bloğu.

Prezi web aracının embed kod ile bloğa eklenmesi... Sunumun sözel anlatı içeriği: 

Adli Bilişim Nedir ? 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ YERİ VE ÖNEMİ
1.İyi tasarlanmış ve yapılmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır. 2.Soyut şeyleri somutlaştırır. 3.Düşüncelerin öğrencinin kafasında somutlanmasına, anlaması güç olgu ve olayların basitleştirilmesine yardımcı olur. 4.Görsel gereçler sözel fikirlere daha kolayca hatırlanabilecek bir bağ kurulmasına hizmet eder, ikinci bir iletişim kanalı görevi görürler. 5.Çoğu sınıflarda yüz yüze sözel iletişim tek başına en çok kullanılan iletişim metodudur. Bu durumda, bilgilerin görsel / işitsel araç-gereçler yoluyla sunulması, öğrencilerin ilgilerini çeker, duygusal tepkiler yaratarak motive eder. 6.Araç-gereçler zamandan tasarruf sağlar: Resimler, grafikler, haritalar, modeller, filmler vs. ders ve tartışma sürelerinden tasarruf sağlar, öğrenciler daha kısa sürede daha etkili öğrenirler. 7. Güvenli gözlem yapma olanağı sağlar.Doğrudan gözlenmesi tehlikeli ya da mümkün olmayan cisim, olgu, olay ve işlemlerin kolayca ve güvenli olarak gözlenmesini sağlar. 8.İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırır. 9.Filmler, gözün takip edemeyeceği hızda oluşan bir sürecin aşamalarını yavaşlatarak da çok yavaş oluşan bir sürecin aşamalarını hızlandırılarak, sürecin izlenebilmesine imkan sağlayabilir. 
Materyal kullanacak öğretmende olması gereken nitelikler. 1. Öğretmen, konuşma yeteneğini geliştirmeli, 2. Dersi iyi bir şekilde planlanmalı, 3. Öğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli, 4. Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı, 5. Birden fazla duyu organına hitap eden araç gereç kullanılmalı, düz anlatımdan kaçınılmalıdır. 6. Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalıdır Materyallerin Öğretmene Sağlayacağı Başlıca Yararlar 1.Öğretmenin ders anlatmak için harcadığı zaman önemli ölçüde azalır, 2.Tahta kullanımı ihtiyacı azalır, 3.Daha kaliteli çizim, şekil ve grafiklere kolayca ulaşılabilir, 4.Öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun çok sayıda örnek, araçlar sayesinde sağlanır. 
Kullanılacak Öğretim Materyallerinin Nitelikleri 1. Dikte ettirmez, izlettirir. 2.Öğretmenin yerini tutmaz, gücünü arttırır, yükünü azaltır. 3. Araçların birbirine üstünlüğü yoktur. 4. Eğitimi destekleyen bir unsurdur. 5. Değişik kullanılma yolları vardır. 
MATERYAL HAZIRLAMADA UYULMASI GEREKEN İLKELER ANLAMLILIK İLKESİ BİLİNENDEN BAŞLAMA İLKESİ ÇOK ÖRNEK ETKİSİ GÖRELİLİK İLKESİ SEÇİCİLİK İLKESİ TAMAMLAMA İLKESİ MATERYAL HAZIRLAMADA UYULULMASI GEREKEN İLKELER Kapalılık İlkesi Birleştiricilik İlkesi Değişmezlik İlkesi Derinlik İlkesi Yenilik İlkesi Basitlik İlkesi Öğretim materyalleri kullanırken; 
1.Öğretmen ders planında hangi araç ve gereçleri hangi konu için ne zaman kullanacağını belirtmeli ve yeri gelince bu araç gereci kullanmalıdır. 2.Araç-gereçler eğitim teknolojisi ilkelerine göre kullanılmalıdır. 3.Devinişsel alanla ilgili davranışlar kazandırılırken her bir öğrenciye öğretim materyalleri sağlanmalıdır. 4.Öğretim materyalleri kolay kullanılır olmalı; öğrenci kullanacağı materyal ile mümkün olabilecek en az çaba ve en kısa zamanda bilgiye, sonuca ulaşabilmelidir. 5.Öğretmen ve öğrenci bir araçtan yararlanmadan önce onu iyice incelemeli, kullanma tekniklerini öğrenmelidir.

epatik©FORUM -- blog embed örneği
2016-04-17 · 19:31 ~ ~ Aydın :
blog embed örneği