2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " Aydın "
Konu Başlığı SOSYAL DAYANIŞMA DEĞERLERİ

Senaryo Modelleri Öğrencilere.İçerik.Oluşturtma_ _ İşbirlikçi.Ö. _ _ Kişisel.Ö_ _ Okullar.Arası.İşbirliğiyle.Ö_ _ _ Sınıfı.Flip.Tersyüz.Yapma_ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ _ _ Açık.Öğretim
İlgi Alanları _ Sözel _ Dil _ _ _ Sanat _ Sosyal _ _ Kodlama

Neler Öğreneceğiz? Sosyal dayanışma değerlerinin farkındalığını yaşar ve deneyimlerini sanatsal ürünlerle yansıtıp paylaşmayı öğrenir.

Hayal Et Kendi yaşantılarında yardım ve paylaşma deneyimlerini yorumlar ve beklentiler ile niyetlerini yeniden kurgular. Nasıl bir sorun için nasıl bir dayanışma. Arkadaşlık ya da sınıf içi sorumluluklar paylaşımı gibi.

Keşfet Daha iyi olabilecek öneri ve kurgular geliştirip paylaşır.

Haritala İlgili web araçları ile kavram haritaları oluştururlar.

İşbirliği Yap Planın akışı ve sorumlulukları çerçevesinde ilgili web araçlarını da  kullanıp işbirliği oluştururlar.

Yap Çalışmalarını tamamlayıp ilgili web araçları ortamında paylaşırlar.

Sor Çalışma içerik ve akışına göre elde edilen sonuca göre arkadaşlarının geri dönütlerini alır ve değerlendirirler.

Tekrar Yap Çalışma ürünleri ve sürece dair döngü  dönütlere göre yeniden gözden geçirilir.

Göster Yapılan çalışma ürünleri mekan ortamına uygun fiziksel alanda ev dijital ortamdaki blog- web sayfası gibi alanlarda paylaşılır. 

Yansıt Çalışma ve ürünlerinin yaygınlaşması için gerekli süreç ve ortamlar değerlendirilir.

Değerlendirme Planın başlangıcı ve sürece dair öğrenci rollerinini işleyişi belirli kazanımlar ve gözlemler doğrultusunda değerlendirmeye alınır.

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım