2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım
Eğitimde Öğrenme Senaryosu Etkinlik Planı
Hazırlayan epatik.com üyesi Eğitimci " ÜyeAdı "
Konu Başlığı Eğitimde Etkinlik Basamakları

Senaryo Modelleri _ _ _ Kişisel.Ö_ _ _ _ _

Öğrenme Yaş Grubu _ _ _ _ Açık.Öğretim
İlgi Alanları Sayısal _ Sözel _ _ _ _ _ _ _ Kodlama

Neler Öğreneceğiz? 5-7-9 basamak halinde eğitimde öğrenme etkinliklerinin ele alındığı prezi sunum içeriği.

Hayal Et

Keşfet

Haritala

İşbirliği Yap

Yap

Sor

Tekrar Yap

Göster

Yansıt

Değerlendirme

2016 © epatik.com. PlanBlogForum Düzenleme ve Paylaşım