|Anasayfa | Planlar | İndeks | Kayıt | PanelepatikGRAF: Şu an toplam 106 seçili Öğrenme Senaryosunun dağılımı : Öğrencilere İçerik Oluşturtma=22 ( %21 )-- İşbirlikçi Öğrenme= 18 (%17 ) -- Kişiselleştirilmiş Öğrenme=12 ( %11 )--Kişisel Öğrenme=12 ( %11 )--Okullar Arası İşbirliğiyle Öğrenme=10 ( % 9 )--Okul İçi Değerlendirmeyle Öğrenme=8 ( %8 ) Flip Tersyüz Öğrenme = 10 ( %9 )--Oyun Temelli Öğrenme=14 ( %13 )